วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เปิดเรียนวันแรก

วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2556  หลายคนตื่นเต้น รวมทั้งคุณครูเองก็ตื่นเต้นเช่นกัน เช้านี้ จิตศึกษาจึงเป็นกิจกรรมที่ทุกคนได้เล่าสิ่งที่ตนเองได้ทำในช่วงปิดเรียนที่ผ่านมา ครูแจ้งวิชาต่างๆที่จะได้เรียน ครูที่จะสอน เกณฑ์การให้คะแนน ฯลฯ  หลังจากนั้นทำความสะอาดห้องเรียน (ขัดพื้น) และได้ดูการ์ตูนเรื่องรามเกียรติ์(สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนโขน) ช่วงบ่ายคุณครูนครได้นำวีดีทัศน์เกี่ยวกับการทำหัวโขน และหลักการเลือกตัวละครมาให้นักเรียนดู ก่อนกลับวันนี้ครูได้แจกชิ้นงานปีการศึกษาที่ผ่านมาให้นักเรียนเพื่อเก็บเข้าแฟ้มผลงาน และทุกคนก็ได้กลับบ้านพร้อมรอยยิ้ม