วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เลือกหัวข้อที่อยากเรียน(PBL)และวางแผนการเรียนรู้
จิตศึกษา


จิตศึกษาทำสบู่


กิจกรรมแลกน้ำ